Vilka byggnader ska Energideklareras?  • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.


  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.


  • Byggnader som är nyuppförda t.ex villor eller byggnader som ska säljas.Läs mer om:
Vilka byggnader ska energideklareras?

Länkar till lag och förskrifter för Energideklarationer


Lag (2006:985) om energideklaration för
byggnader


Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om
energideklaration för byggnader


Boverket informerar om Energideklarationer


Nyheter inom energiområdet, Boverket