HUR GÅR EN ENERGIDEKLARATION TILL?


Energideklarationen utförs av en oberoende certifierad energiexpert
på uppdrag av byggnadsägaren.  1. Efter att ha skickat in uppgifter på Eran byggnad/er till BEFAB erhåller kunden offert för utförande av Energideklaration.
  2. Vid antagande av offert erhåller kund ett uppdragsavtal och en checklista som ska fyllas i med ytterligare uppgifter om byggnaden.
  3. BEFAB tar därefter kontakt med kund för bestämmande av tid för besiktning.

Vid besiktning går Energiexperten igenom byggnaden tillsammans med byggnadsägaren. Energiexperten upprättar därefter energideklarationen i Boverkets energideklarationsregister GRIPEN. När energideklarationen är registrerad lämnar energiexperten en kopia till byggnadsägaren. Energiexperten ansvarar för att energideklarationen upprättas på ett korrekt sätt.För att kunna upprätta energideklarationer måste energiexperten vara godkänd och certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Certifieringsorganet bedömer energiexpertens sakkunskap. Det innebär att energiexperten måste uppfylla de krav och kvalifikationer gällande utbildning, erfarenhet och lämplighet för uppgift, som regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert (CEX).