Måste jag mäta radon?


Ja, Radonmätning ingår i din egenkontroll som fastighetsägare. Det innebär att du är skyldig att ha rutiner och kontroller för att förebygga ohälsa.


Den 1 juni 2018 trädde Strålskyddslagen (2018:316) och Strålskyddsförordningen (2018:506) ikraft. Bestämmelserna i Strålskyddslagen och förordningen reglerar bland annat vad som gäller för radon i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Kommunernas miljöförvaltningar har tillsynsansvar och rekommenderar att man mäter radon minst vart tionde år.


 • Samtliga lägenheter med markkontakt ska mätas

 • Minst 20 procent av lägenheterna mätas

 • Minst en lägenhet per våningsplan och uppgång ska mätas

 • Det krävs 2 radondosor i varje lägenhet för att få ett medelvärde Bequerel  Bq/m3.


Du väljer vilket paket som passar Er bäst!


 1. Helhetslösning:

  Bastasjö Energi & Förvaltning AB åtar sig helhetslösning, kontakt med hyresgäst vid utsättning och intagning av radondosor, sammanställning av mätdosor i Excellfil, inskickning av Radondosor och Excellfil till Ackrediterat mätlaboratorium. Kontaktuppgifter till hyresgäster erfordras, samt att fastighetsägare ger info om att Radonmätning utförs i ett antal lägenheter under uppvärmningssäsong oktober-april. Fastighetsägare är behjälplig vid öppning av lägenheter där tillstånd inhämtats att gå in med huvudnyckel.

  Pris per pkt med 2 radondosor / lgh 570 kr exkl. moms, exkl. resa och frakt

 2. Kund utför själv:

  Kund erhåller erforderligt antal Radondosor/lgh. Kund ombesörjer kontakt med hyresgäster, dokumentering, utsättning och intag av dosor samt leverans till Ackrediterat mätorgan för radon. Kund fyller i alla uppgifter i mätprotokoll. Bastasjö Energi & Förvaltning AB bistår telefonrådgivning kvällstid vardagar måndag-torsdag 17-19.

  Pris per pkt med 2 radondosor / lgh 380 kr exkl. moms, exkl. frakt.

Gå till offert för radonmätning här