Varför ska man energideklarera byggnader?


Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration inom 24 månader från det att slutbesked erhållits.

Genom att göra en Energideklaration får byggnadsägaren en bra överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Energideklarationen ska också ge förslag på energieffektiva åtgärder som medverkar till att byggnaden använder mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön.

Byggnadsägaren ska anslå första sidan av Energideklarationen, väl synligt i entrén till sin byggnad. Av anslaget framgår vilken energiprestanda byggnaden har och om ventilationskontrollen och Radonmätning är utförd.


Länk till Boverket som informerar om varför man ska Energideklarera:


Vem får utföra Energideklaration?


Det ska vara en Certifierad Energiexpert som uppfyller kraven enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert, CEX, BFS 2007:5 med ändringar till och med BFS 2016:15.


Bastasjö Energi & Förvaltning AB har personal inom
Komplex nivå och är certifierad av RISE personcertifiering.